Cổ phiếu tâm điểm ngày 15/2: FPT, CTS, DIG

Cổ phiếu tâm điểm ngày 15/2: FPT, CTS, DIG

Khoảng 5.000 tỉ đồng giá trị giao dịch trên cả ba sàn/phiên trong hai ngày đầu chứng khoán hoạt động trở lại sau Tết là mức cải thiện đáng kể về thanh khoản đi cùng ...