Thanh Hóa: Tổ chức hội nghị tập huấn các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật Xây dựng

.
(Xây dựng) - Ngày 29/11, tại TP Thanh Hóa, Sở Xây dựng Thanh Hóa phối hợp với Viện Kinh tế xây dựng (Bộ Xây dựng) đã tổ chức Hội nghị tập huấn các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật Xây dựng số 50/2014/QH13.

-->

(Xây dựng) - Ngày 29/11, tại TP Thanh Hóa, Sở Xây dựng Thanh Hóa phối hợp với Viện Kinh tế xây dựng (Bộ Xây dựng) đã tổ chức Hội nghị tập huấn các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật Xây dựng số 50/2014/QH13.


Toàn cảnh Hội nghị.

Tham dự hội nghị có đại diện Sở xây dựng Thanh Hóa, Viện Kinh tế xây dựng thuộc Bộ Xây dựng, UBND các huyện, thị xã, thành phố, Phòng Quản lý đô thị, Ban Quản lý khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp, chuyên viên các phòng, ban...

Hội nghị tập huấn cập nhật những quy định mới được quy định trong các Nghị định, Thông tư về quản lý đầu tư xây dựng được Chính phủ, Bộ Xây dựng ban hành, sửa đổi trong năm 2018. Nhất là về công tác tập trung rà soát, đề xuất bãi bỏ một số điều kiện có tính chất tiền hậu bất nhất, áp dụng nguyên tắc quản lý dựa trên rủi ro nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp.

Qua đó, Hội nghị tập huấn cũng giới thiệu các điểm mới của Nghị định 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ, các Thông tư số 08/2018/TT-BXD ngày 5/10/2018, Thông tư số 02/2018/TT-BXD ngày 6/2/2018 và Thông tư số 03/2018/TT-BXD ngày 24/4/2018 của Bộ Xây dựng... Tại Hội nghị các đại biểu được trang bị một cách cơ bản và có hệ thống về các nội dung, nguyên tắc, những kỹ năng cần thiết về quản lý, đầu tư xây dựng.

Hội nghị tập huấn được diễn ra 2 ngày (29 - 30/11).

Trần Cường

Nguồn: www.baoxaydung.com.vn