Tin đồn về dàn trainee tham gia 'Produce 101 mùa 4': Có cựu thí sinh mùa 2, thành viên của các boygroup đang hoạt động và nhiều vũ công phụ họa cho BTS!

.

Produce 101 mùa 4

Younghyun
Công ty quản lý: Blockberry Creative
Tuổi: 20 
Từng làm vũ công phụ họa cho "IDOL" (BTS)

Produce 101 mùa 4

Hwan
Công ty quản lý: Blockberry Creative
Tuổi: 20
Từng làm vũ công phụ họa cho "IDOL" (BTS)

Produce 101 mùa 4

Baek Jonghak
Công ty quản lý: Blockberry Creative

Produce 101 mùa 4

Yoo Hanjun
Công ty quản lý: (cựu trainee?) JTG Entertainment
Tuổi: 23
Từng làm vũ công phụ họa cho "Heart Heart" (Berry Good)

Produce 101 mùa 4 

Im Junghoo
Công ty quản lý: JTG Entertainment
Tuổi: 24
Từng làm vũ công phụ họa cho "Heart Heart" (Berry Good) 
Tham gia Super Idol mùa 2 (MBC)

Produce 101 mùa 4

Chae Hocheol
Công ty quản lý: JTG Entertainment
Tuổi: 22
Từng làm vũ công phụ họa cho "Heart Heart" (Berry Good) 
Tham gia Boys24 (Mnet)

Produce 101 mùa 4

Han Seungmin
Công ty quản lý: Major9 Entertainment

Produce 101 mùa 4

Hiyama Katsuhiro
Công ty quản lý: Maijor9 Entertainment
Tham gia MIXNINE

Produce 101 mùa 4

Jung Junha
Công ty quản lý: DSP Media
Xuất hiện trong MV "Hold My Hand" (APRIL)

Produce 101 mùa 4

Ham Seungjin
Công ty quản lý: DSP Media
Tuổi: 25
Debut với A-Jax hồi năm 2012
Tham gia DStyle (MBC)
Tham gia The Unit (KBS)

Produce 101 mùa 4

Choi Taewoong
Công ty quản lý: Chrome Entertainment
Tuổi: 25
Tham gia Produce 101 mùa 2 (Mnet)

Produce 101 mùa 4

Jung Seunghyun
Công ty quản lý: Chrome Entertainment
Tuổi: 21

Produce 101 mùa 4

Choi Wonho
Công ty quản lý: Chrome Entertainment
Tuổi: 26

Produce 101 mùa 4

Yang Hyunjoon
Công ty quản lý: Histar Media
Tuổi: 23

Produce 101 mùa 4

Lee Junyoung
Công ty quản lý: Histar Media
Tuổi: 21

Produce 101 mùa 4

Dowon
Công ty quản lý: Histar Media
Tuổi: 20

Produce 101 mùa 4

Choi Seunghyuk
Công ty quản lý: Yuehua Entertainment
Tham gia Produce 101 mùa 2 (Mnet)

Produce 101 mùa 4

Chun Intae
Công ty quản lý: JTG Entertainment

Produce 101 mùa 4

Oh Sungri
Công ty quản lý: MBK Entertainment
Tuổi: 25
Debut với SPEED hồi năm 2015
Thành viên của IM66
Tham gia The Unit (KBS)

Produce 101 mùa 4

Hyun Hangyul
Công ty quản lý: Jflo Entertainment
Tuổi: 17
Người mẫu

Produce 101 mùa 4

Yoon Hyunsuk
Công ty quản lý: C9 Entertainment
Tuổi: 18
Người mẫu "Boys Country"

Produce 101 mùa 4

Kang Minhee
Công ty quản lý: Starship entertainment
Xuất hiện trong MV "Thirst" (MadClown x Ailee)

Produce 101 mùa 4

Park Junseo
Công ty quản lý: Starship Entertainment
Tuổi: 18
Tham gia Boys24 (Mnet)

***

Bạn chú ý đến cái tên nào trong số 23 chàng trai kể trên?

Nguồn: tinnhac.com